Deens-Nederlands-Deens

Een Deens vertaalbureau voor Deense vertalingen!

Oversættelser til hollandsk/nederlandsk: dansk-hollandsk

Ik ben beëdigd vertaler Deens-Nederlands én Nederlands-Deens.

drs. Gitte R.J.O. Möller
opgenomen in het register van beëdigde tolken en vertalers onder nummer 2315
lid van Danish Dutch Chamber of Commerce
voorzitter van de Vereniging van Docenten Deens in Nederland

Neemt u gerust contact met me op als u een Deense vertaling of een vertaling uit het Deens nodig hebt. Ik ben bereikbaar op 06 14845795 + moller @ casema.nl [zonder spaties].

Gewaarmerkte/beëdigde Deense vertalingen die ik kan leveren:
akte van geboorte/overlijden, akte van huwelijksaangifte, akte van berusting, beschikking, cijferlijst, convenant, dagvaarding, diploma, getuigschrift, incasso’s, testament, uittreksel BRP/GBA, uittreksel uit een huwelijksakte & gerechtelijke uitspraken, zoals vonnissen, arresten, exploten, rechtshulpverzoeken, processen-verbaal en getuigenverklaringen. // Prijs vanaf € 40 plus btw/porto, levertijd meestal 1 dag.

Certificerede oversættelser fra dansk-hollandsk-dansk af en certificeret hollandsk translatør: arrestordre, attestation, bopælsattest, civilstandsattest, dom/retsafgørelse, dåbsattest, dødsattest, faderskabsattest, fødselsattest, fødsels- og dåbs/navneattest, helbredsattest, kendelse, lægeattest, lønseddel, navneattest, omsorgs- og ansvarserklæring, opholdstilladelse, politirapport, retsanmodning, separations/skilsmissebevilling, skifteretsattest, skøde, statusattest, studentereksamensbevis, stævning, testamente, uddannelsesbevis, vedtægter, vielsesattest, årsopgørelse, m.m.

Henvendelser til: moller @ casema.nl

De Nederlandse ambassade in DK: https://www.nederlandwereldwijd.nl

Den danske ambassade i NL: https://nederlandene.um.dk/nl

Danes Worldwide: https://www.danes.dk